Velkommen til 
Syddansk Musikfestival  2016

Syddansk Musikfestival kan i 2016 fejre 5-års fødselsdag.

Vi er meget taknemmelige for den opbakning vi har oplevet fra såvel samarbejdende godser og musikere samt fra økonomiske bidragsydere - og ikke mindst vore koncertgæster - siden påbegyndelse af slotskoncerterne i 2012, og vi glæder os til at præsentere vort nye program.

Arrangementer i 2016

Det er bl.a. vigtigt løbende at udvikle nye foredragstemaer, og udvælge nye samarbejdspartnere blandt slotte/herregårde i Region Syddanmark og i Slesvig-Holsten.

Foredragstema

I 2016 læner vi os op ad DR1-programmet ”Godsejerne”.
Vi ønsker at sætte fokus på godsernes drift i dag samt deres overvejelser om fremtidens udviklingspotentialer og udfordringer. Godserne har igennem de seneste årtier udviklet sig til moderne virksomheder, hvor nye afgrøder samt innovative fødevareproduktioner og elementer indenfor oplevelsesøkonomi spiller en større og større rolle. Godsejerne lever i krydsfeltet mellem bevaring af den kulturarv, som er skabt gennem mange generationer, og det faktum, at stedet – måske 350 år gammelt – skal fungere som en funktionel bolig for en moderne familie, samt skabe indtjeningsmuligheder, der kan opbygge/opretholde en tålelig livsform for familien idag og i kommende generationer.

Den klassiske musik

Der udvælges ensembler med professionelle musikere. Ensembler udvælges i henhold til koncertsalenes størrelse, arkitektoniske udtryk og stedets historie.

Udvalgte slotte/herregårde
Blandt nye steder kan vi i år præsentere:

  • Ørbæklunde, Ørbæk på Østfyn
  • Skjoldemose, Stenstrup på Sydfyn                         
  • Schackenborg Slot, Møgeltønder, Sønderjylland     
  • Gottorp Slot, Slesvig       

Blandt tidligere herregårde afholdes koncerter på:

  • Hvidkilde, Svendborg
  • Krengerup, Glamsbjerg
  • Holckenhavn, Nyborg                                        

Se på de næste sider beskrivelse af  alle arrangementerne.

En slotskoncert i 2016 vil være en oplagt gaveidé!

Vi glæder os til at byde alle velkommen

Syddansk Musikfestival