Program & medvirkende   |   Om slottet og slotskirken  |   Billetter, kontakt & info

 

Gråsten Slot

 

Det første Gråsten Slot var et lille jagtslot opført i midten af 1500-tallet. Efter at slottet nedbrændte i 1603, opførtes et nyt slot – sandsynligvis beliggende, hvor det nuværende slots sydfløj er placeret.

Under storkansleren Frederik Ahlefeldt, der var ejer af Gråsten 1662-82, og dennes søn opførtes kort før år 1700 et vældigt barokslot, der imidlertid nedbrændte i 1757. Alene slotskirken og nogle få pavilloner blev bevaret. Det nuværende Gråsten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført, og fra 1842, hvor midterbygningen blev opført. I begyndelsen af forrige århundrede blev der foretaget betydelige opbygninger. Augustenborgerne ejede Gråsten Slot fra 1725 til 1852, hvor det blev overtaget af Frederik VII. Efter 1864 blev slottet igen overtaget af Augustenborgerne.

I 1920 overtog Staten slottet, og det blev herefter anvendt til blandt andet retslokale, bolig for dommer og politimester samt bibliotek. I 1935 blev Gråsten Slot, efter en omfattende restaurering, overdraget som sommerbolig til det daværende Kronprinspar (senere Kong Fredrik IX og Dronning Ingrid).

Kong Frederik og Dronning Ingrid tilbragte somrene på Gråsten Slot. Slottet er efter Dronning Ingrids død overtaget af Dronningen, der fortsætter traditionen med at anvende slottet i løbet af sommeren.

 

Gråsten Slotskirke


Gråsten Slotskirke i nordfløjen af slottet blev indviet i 1699. Selve bygningen er fra 1604. Frem til 1699 blev bygningen anvendt som lade og stald. I dag fremstår kirken som den største barokkirke nord for alperne. Kirken er det eneste, der med de to pavilloner på hver side af kirken, er tilbage af Ahlefeldts gamle slot. Kirken blev hårdt medtaget under de slesvigske krige.

Kirkerummet er rigt udsmykket med et søjlebåret galleri på de tre sider, mens den store pompøse barokaltertavle dækker hele den fjerde væg fra gulv til loft. Det hvælvede stukloft er udsmykket med engle og puttier på en lyseblå himmelbaggrund.

Det søjleprydede galleri har forgyldt balustrade (brystning) og omfatter en herskabsstol, placeret overfor en rokokoprædikestol fra tiden omkring slottets genopbygning efter branden. Galleriets loft har indfældede, ottekantede malerier.
I det hele taget er kirkerummet overdådigt udsmykket med malerier, ca. 80 i alt, som alle er udført af lokale kunstnere efter kobberstukne forlæg. Maleriudsmykningen har sit forbillede i jesuitterkirken St. Carlo Borromeo i Antwerpen.  

Slotshaven
Slotshaven er anlagt af Dronning Ingrid. Den er en engelsk landskabshave, hvor have og natur glider sammen i en enhed. Slotshaven er åben for publikum, når kongefamilien ikke residerer på slottet.