Program & medvirkende   |   Om godset  |   Billetter, kontakt & info

 

Margård Gods

 

De første navngivne ejere af Margaard var Timme Lauridsen Abildgaard og hans halvbror, Niels Jensen, der ejede gården i første halvdel af 1300-tallet. Timme Abildgaards datter, Cæcilie Abildgaard, der arvede gården, var gift med Peder Andersen Hvide, der tilhørte den magtfulde Hvide-slægt.

Først i 1448 blev Margård igen nævnt i kilderne. Ejeren var adelsmanden Peder Hogenskild, hvis datter, Cecilie Hogenskild, giftede sig med Iven Bryske, der var landsdommer på Fyn, og som overtog gården i 1467.

Slægten Bryske prægede Margårds historie i næsten 150 år. Gården var ved Ejler Bryskes død i 1551 så forgældet, at den blev solgt til den senere rigskansler Axel Urne. I 1580 købte Carl Bryske dog Margård tilbage til slægten, som ejede den frem til 1651.

I 1651 døde ejeren Gert Bryske som en fattig og forfulgt mand. Et aktivt og overdådigt liv ved hoffet havde undergravet hans økonomi, og gården måtte sælges for at tilgodese kreditorerne.

I 1694 købte borgmesteren i Odense, Jens Christensen Schouboe, Margård. Schouboe udvidede jordtilliggendet betragteligt, inden han i 1708 solgte gården videre til Jørgen Tyge Seefeld, som giftede sig med Margrethe Jørgensdatter Due. Efter et barnløst ægteskab arvede hun godset i 1723 og giftede sig med officeren Carl Gustav Grüner.

Carl Gustav Grüners militærtjeneste holdt ham i lange perioder væk fra Fyn og Margård. I 1748 blev han således kommandant på Kronborg, og fra 1758 var han øverstkomman-derende i den norske armé. I 1761 forsøgte han derfor at sælge Margård. Det lykkedes dog ikke, og ved Carl Gustav Grüners død i 1763 arvede hans datter, Ebba Ovidia Grüner, og hendes mand, oberst Christian Schöller, godset.

Efter Christian Schöllers død i 1778 arvede sønnen, Gustav Grüner Schöller, gården. Det var gode år for landbruget med stærkt stigende ejendomspriser. Hovedgårdens areal bestod på dette tidspunkt af 600 tønder land, hvoraf 121 var skovbrug. Til gården var der knyttet 36 hoveriydende bønder, og Schöller indgik med dem en aftale om fastsættelse af hoveriets størrelse. I 1810 døde Gustav Grüner Schöller, efter han i 1801 havde fuldendt udskiftningen af fæstegodset.

Familien Schöller ejede gården frem til 1985, hvor Hans Flemming Hansen overtog godset

Siden 2013 er Margård ejet af Per Bo Hansen.