Program & medvirkende   |   Om slottet  |   Billetter, kontakt & info

 

Ulriksholm Slot

 

Ulriksholm kan nok betegnes som et kærlighedsslot, da det blev bygget af Christian IV, til han og hans elskerinde, Vibeke Kruses, fælles søn, Ulrik Christian Gyldenløve. Sydfløjen er dateret 1636 og østfløjen er dateret 1646. Oprindeligt har bygningerne fremstået i røde og gule skifter, der er kendetegnende for byggeri opført af den oldenborgske slægt, og dermed et udtryk for kongelige bygningsværker. Man ser resterne af det oprindelige murværk endnu i dag, på et lille stykke af muren mod sydøst.[1]

Bygningerne, der står tilbage, har gennemgået nedbrydning, ombygning og gennemgribende restaurering af flere omgange i de mellemliggende knapt 400 år, i takt med at ejendommen har skiftet ejere.

Et eksempel er stenpladen over hoveddøren i østfløjens tårn. Teksten fra 1730 henviser til datoen d. 29. Januar, hvor det var et forfærdeligt tordenvejr og lynet slog ned samtidigt på Ulriksholm Slot og i Munkebo kirke. Mirakuløst kom ingen til skade og den daværende ejer, Godske Hans von Brügmann, lod i taknemlighed til Gud, stenpladen opføre på tårnets facade, samt en tilsvarende stenplade indenfor i østfløjen og i Munkebo kirke.[2]

Den seneste restaurering blev påbegyndt i 2018 af de nuværende ejere, Mikael og Helle Lundgaard. I samarbejde med Slots og Kulturarvsstyrelsen, arkitekt Jørgen Overbys tegnestue og mange dygtige håndværkere, har Ulriksholm Slot undergået en gennemgribende restaurering, fra udgravning og genetablering af kældergulvet, til det flotte røde tegltag med nye kviste.

Parken har fået et moderne udtryk hvor man om foråret kan man opleve de mere end 100.000 blomsterløg, der blomstrer på skift i perioden fra februar og ind i juni måned. Sommeren byder på smukke staudebede, en plæne der bliver slået i intervaller, så den blomstrer til glæde for mennesker og insekter, samt de smukke områder med vilde blomster. Den 900m2 store runde køkkenhave er et kapitel for sig, med et væld af grøntsager og smukke blomster.

Vi ønsker jer velkommen til Ulriksholm Slot.

1) https://www.rundetaarn.dk/article/murvaerk-i-kongelige-farver/

2) Efterretninger om de gamle borge i Danmark og Hertugdömmerne, Bind 1–3, af J. G. Burman Becker p. 76