Cookie- og privatlivspolitik hos Syddansk Musikfestival

Websitet ejes og publiceres af:

Syddansk Musikfestival
Byvejen 75
5620 Glamsbjerg
Telefon: 22445405
Email: gmh@nordicartistsmanagement.com

 

Indledning

Hos Syddansk Musikfestival ønsker vi at beskytte de personoplysninger, vi ligger inde med. I det følgende oplyser vi nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.
Det overordnede formål med Syddansk Musikfestivals behandling af personoplysninger er, at vi skal være i stand til at levere vores kerneydelse til vores kunder, og vi ønsker at sikre, at vi er i besiddelse af korrekte og fyldestgørende informationer.

 

Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Vejledning til at slette/blokere cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Dataansvar

Syddansk Musikfestival er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og vi har dermed ansvaret for, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

 

Overladelse og videregivelse af oplysninger

Syddansk Musikfestival anvender databehandlere og leverandører, der udfører arbejde på vores vegne. Det gælder eksempelvis ved vedligeholdelse af it og backup. Databehandlere og leverandører kan få adgang til de data, der er nødvendige for at løse opgaven, men vil være kontraktligt forpligtede til at behandle disse data fortroligt. For Syddansk Musikfestivals databehandlere gælder, at der i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelseslovgivningen er indgået databehandleraftaler.

 

Sikkerhed

For at sikre, at personoplysninger ikke kommer til udenforstående kendskab, har Syddansk Musikfestival en række interne regelsæt om bl.a. håndtering af personoplysninger, it-sikkerhed og fortrolighed, som alle medvirker til at sikre, at vi efterlever databeskyttelseslovgivningen.
Vi har til stadighed fokus på, at de personoplysninger, vi ligger inde med, beskyttes bedst muligt.
For at undgå tab af data tager vi dagligt backup af de data, vi behandler i vores it-systemer – det gælder selvfølgelig også personoplysninger.
Hvis vi måtte komme ud for et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for, at personoplysninger kan være tilgået uvedkommende, vil vi underrette de berørte så hurtigt som muligt, sådan som databeskyttelseslovgivningen kræver det.

Hvis du bliver bekendt med, at der kan være sket et brud på datasikkerheden, eller at personoplysninger kan være kommet til udenforståendes kendskab – fx fordi du er it-leverandør til Syddansk Musikfestival, eller fordi du på anden måde bliver opmærksom herpå – vil vi sætte pris på, at du kontakter os hurtigst muligt. Du kan sende besked pr. e-mail til gmh@nordicartistsmanagement.com.

 

Opbevaring

Syddansk Musikfestival opbevarer ikke personoplysninger længere, end det er nødvendigt. Og vi sørger i henhold til databeskyttelseslovgivningen for at slette de personoplysninger, det ikke længere er nødvendigt at opbevare.

 

Personers rettigheder

Oplysningspligt
Databeskyttelseslovgivningen giver den enkelte forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om vedkommende, og loven pålægger os visse pligter – som fx at oplyse den enkelte om, at vi har indsamlet eller vil indsamle personoplysninger om vedkommende.
Når vi behandler personoplysninger, oplyses vedkommende derfor om, hvilke personoplysninger der behandles og formålet med behandlingen. Informationen om behandlingen vil tilgå den enkelte i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

Indsigtsret, berigtigelse mv.
Den enkelte har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger Syddansk Musikfestival ligger inde med om vedkommende, ligesom den enkelte har ret til at se oplysningerne.
Den enkelte har ret til at bede om, at Syddansk Musikfestival retter eller sletter personoplysninger, hvis vedkommende mener, at oplysningerne fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til anmodningen.

Hjemmelsgrundlag

Syddansk Musikfestivals behandling af persondata bygger på databeskyttelsesforordningens art. 5, 6 stk. 1, 9 og 10, samt databeskyttelseslovens kapitel 3.
I det omfang hjemmelen for behandling af personoplysninger er et samtykke, kan dette samtykke altid tilbagekaldes. Syddansk Musikfestival kan dog fortsat behandle de personoplysninger, som kan behandles på andet grundlag end samtykke.

 

Yderligere oplysninger

I det omfang der måtte være spørgsmål til ovenstående eller den enkeltes rettigheder i henhold til lovgivningen, står vi til rådighed. Vores kontaktoplysninger findes her på hjemmesiden.
Der findes mere information om databeskyttelseslovgivningen og den enkeltes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om personoplysninger behandles lovligt – fx som led i en klagesag. Alle registrerede personer har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.